Politica de confidențialitate și RGPD

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Informații generale

În calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv pentru proiectul Digital Women 2022, Fundația EOS se conformează Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Fundația EOS – Educating for an Open Society, precum și cu privire la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) și cu legislația României ce reglementează acest domeniu. Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat.

2. Identitatea Fundației EOS – Educating for an Open Society – operator de date cu caracter personal

Fundația EOS – Educating for an Open Society are sediul în România, localitatea Timișoara, Str. Laurian August Treboniu nr. 5, ap. 5, cod poștal 300200, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Tribunalul Timiș la nr 1/2003, CUI 11728990, reprezentată de doamna Gabriela Ford, Director General.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa punctului de lucru: Str. Laurian August Treboniu nr. 5, ap. 5,  Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300200.

Ne puteți contacta prin formularul de contact.

„Fundația EOS – Educating for an Open Society” este o organizație neguvernamentală, nonprofit care are ca scop dezvoltarea programelor de alfabetizare digitală.

3. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către Fundația EOS – Educating for an Open Society

În activitatea sa, Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • nume și prenume
 • Cod Numeric Personal
 • serie și număr carte de identitate
 • adresă de domiciliu
 • instituția/organizația
 • număr de telefon
 • adresa de email
 • poze și imagini video

Fundația EOS – Educating for an Open Society colectează și prelucrează doar datele necesare pentru buna desfășurare a activității sale.

4. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către Fundația EOS – Educating for an Open Society în următoarele scopuri:

 • gestionarea relației cu dumneavoastră
 • încheierea și executarea contractelor
 • oferirea de asistență tehnică, și remedierea defecțiunilor tehnice care împiedică utilizarea programelor inițiate de Fundația EOS – Educating for an Open Society
 • furnizarea de informații prin email, sms, telefon, și prin serviciile de poștă ori curierat, referitoare la campaniile de incluziune digitală, oferte de parteneriat, evenimentele organizate de către Fundația EOS
 • organizarea și desfășurarea programelor și proiectelor de alfabetizare și incluziune digitală derulate la nivel național și internațional

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie consimțământul pe care l-ați exprimat prin completarea formularului de înscriere, respectiv a contractului de participare.

5. Reguli privind consimțământul

Fundația EOS – Educating for an Open Society nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani.

6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Fundația EOS – Educating for an Open Society poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligați și aceștia la rândul lor să aplice cu strictețe prevederile RGPD: autorităților publice și partenerilor din proiect. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepția cazurilor când aceasta este impus prin lege.

Ca și regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (SEE).

Dacă Fundația EOS – Educating for an Open Society va transfera date cu caracter personal și altor parteneri/furnizori, situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile prezentate aici.

7. Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că Fundația EOS – Educating for an Open Society le va stoca pe toată perioada relației cu dvs., până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta este impusă sau permisă de către legislația în vigoare.

8. Asigurarea securității datelor

Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Fundația EOS – Educating for an Open Society ia toate măsurile tehnice și organizatorice rezonabile pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

În plus, Fundația EOS – Educating for an Open Society ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează doar la cererea Fundația EOS – Educating for an Open Society, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al României.

9. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Fundația EOS – Educating for an Open Society dorește să se asigure că, în orice moment, aveți controlul deplin asupra datelor dvs. și că vă puteți exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

a) dreptul de a solicita Fundația EOS – Educating for an Open Society accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
b) dreptul de a vă opune prelucrării;
c) dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat și lizibil;
d) dreptul de a cere portabilitatea datelor;
Puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, ne puteți contacta prin formularul de contact.

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., Fundația EOS – Educating for an Open Society se va asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informații/date pentru a verifica identitatea dvs sau informații suplimentare privitoare la dreptul exercitat.

Fundația EOS – Educating for an Open Society va păstra corespondența purtată cu dvs. în scopul tinerii evidenței solicitărilor și răspunsurilor oferite.

De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care Fundația EOS – Educating for an Open Society prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuși, sperăm că veți decide să discutați mai întâi cu reprezentanții Fundației EOS – Educating for an Open Society înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi și vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă ivită cu privire la controlul și securitatea datelor dvs.

10. Informații suplimentare

Fundația EOS – Educating for an Open Society vă stă la dispoziție pentru orice neclarități sau întrebări referitoare la prezenta informare și vă încurajăm să ne contactați la coordonatele menționate la pct. 2.

11. Actualizare

În eventualitatea modificării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom informa și vă vom solicita un nou consimțământ, dacă va fi necesar.