Despre program

Competențe pentru angajare în domeniul asistenței IT de la experții Google

DiGITAL WoMEN 2023 vă oferă acces la un program de certificare online alcătuit din cinci cursuri a câte șase capitole (numite săptămâni - weeks) care, prin promovarea evaluărilor obligatorii, vă ajută să obțineți, în afară de certificatele aferente fiecăruia dintre cele cinci cursuri, certificatul Google IT Support Professional. Programul are o durată de aproximativ 145 ore (în cel mai dificil dintre scenarii) și poate fi parcurs în maxim 12 săptămâni de la primirea invitației pe platforma Coursera. Cursul se desfășoară exclusiv online în limba engleză.

În cadrul acestui program de certificare compus din cinci cursuri, vă veți pregăti pentru un post de nivel începător în domeniul asistenței IT, printr-un curriculum inovator dezvoltat de Google. Peste 80% dintre cei care au obținut certificatul de specialist în asistență IT de la Google, în SUA, au raportat un impact pozitiv în cariera lor în primele șase luni de la absolvire. Acest impact a însemnat găsirea unui nou loc de muncă, obținerea unei majorări salariale sau începerea unei afaceri în domeniu.

După finalizarea acestui program de certificare, cursantele DiWo23 își pot partaja certificatul obținut direct cu Google precum și cu alți angajatori. De asemenea, acest program vă pregătește pentru examenele CompTIA A+, standardul industrial pentru începerea unei cariere în tehnologia informației și comunicațiilor.
Printr-o combinație de seminare video, teste și laboratoare practice, veți fi introduse în tot ceea ce înseamnă depanare, servicii pentru clienți, rețea, sisteme de operare, administrarea serviciilor de sistem și securitate - abilități IT fundamentale, necesare pentru ocuparea unei poziții de începător în domeniul tehnologiei.
Dedicând aproximativ două ore în fiecare zi lucrătoare, puteți finaliza cursul în maxim trei luni.

Abilități ce vor fi dobândite de către participante la finalizarea acestui program:

* Abilități necesare pentru ocuparea unui loc de muncă de nivel începător în IT
* Abilități necesare realizării unor sarcini cotidiene de asistență IT:
- instalarea / depanarea sistemelor de calcul și a perifericelor
- instalarea / depanarea rețelelor pe cablu și a celor fără fir
- instalarea / depanarea programelor pentru sisteme de calcul
- instalarea / depanarea diverselor sisteme de operare
- administrarea sistemelor pentru numele de domenii (DNS)
- administrarea sistemelor de calcul utilizând linia de comandă

Cele cinci cursuri care compun acest program de certificare sunt:

Acesta este primul curs din seria celor cinci care vă pregătesc pentru o poziție de începător în domeniul asistenței IT. Acest curs este o introducere în lumea IT în cadrul căreia veți explora diferite aspecte ale tehnologiei cum ar fi dispozitivele IT, internetul, programele/aplicațiile pentru PC-uri, noțiuni de depanare și despre serviciile pentru clienți. Acest curs acoperă o întreagă varietate de subiecte din domeniul IT, menite să vă ofere o vedere de ansamblu asupra conținutului următoarelor patru cursuri din cadrul acestui program.

După parcurgerea acestui curs veți putea să:
* utilizați sistemul de numerație binar
* faceți conversii între sistemele de numerație zecimal și binar
* asamblați un PC de la zero utilizând componentele și procesele necesare
* alegeți și să instalați un sistem de operare adecvat necesităților clientului
* valorificați oportunitățile oferite de către internet în contextul actual
* gestionați aplicațiile care rulează pe un PC
* utilizați metodele de bază pentru rezolvarea de probleme specifice IT
* utilizați competențele interpersonale pentru a vă susține în rezolvarea problemelor tehnice

Acest curs vă oferă o vedere de ansamblu asupra rețelelor de calculatoare. Cursul acoperă totul, de la tehnologiile și protocoalele de rețea actuale și generalități despre tehnologiile Cloud, până la aplicații practice și depanarea rețelelor de calculatoare.

După parcurgerea acestui curs veți putea să:
* descrieți o rețea de calculatoare în termenii celor cinci niveluri ale modelului TCP/IP
* descrieți protocoalele standard implicate în comunicațiile TCP/IP
* utilizați unelte și tehnici eficiente pentru depanarea problemelor de rețea
* gestionați servicii vitale pentru funcționarea rețelelor de calculatoare precum DNS și DHCP
* descrieți procesarea în Cloud, "totul" ca serviciu și stocarea în Cloud

În acest curs, printr-o combinație de lecții video, demonstrații și aplicații practice, veți învăța despre principalele componente ale unui sistem de operare. Veți învăța cum să efectuați sarcinile critice precum gestionarea programelor, utilizatorilor și configurarea dispozitivelor.

După parcurgerea acestui curs veți putea să:
* navigați în sistemele de fișiere Windows/Linux utilizând interfața grafică și linia de comandă
* configurați utilizatori, grupuri și permisiuni pentru conturile de acces
* instalați, configurați și dezinstalați programe, atât sub Windows cât și sub Linux
* configurați partiții de disc și sisteme de fișiere
* gestionați procesele unui sistem de calcul
* să folosiți instrumentele de conectare la distanță și să consultați fișierele jurnal
* utilizați cunoștințele despre SO pentru a oferi asistență TIC din perspectiva specialistului

Acest curs vă va asigura tranziția de la scenariul de lucru cu un singur PC la cel de intervenție asupra unei întregi flote de dispozitive de calcul. Administrarea de sistem este domeniul IT responsabil de menținerea în funcțiune a sistemelor de calcul într-un mediu cu mai mulți utilizatori. Veți învăța despre serviciile de infrastructură care mențin organizațiile, mari sau mici, în stare de funcționare. Veți aprofunda înțelegerea tehnologiilor Cloud astfel încât să vă fie clar totul, de la modul de implementare a unei infrastructuri Cloud până la gestionarea resurselor Cloud. Veți învăța cum să gestionați și să configurați servere precum și modul de utilizare a instrumentelor industriale pentru gestionarea computerelor, informațiilor utilizatorilor și productivității acestora. În cele din urmă veți învăța despre modalitățile de recuperare a infrastructurii IT a unei organizații în caz de calamități.

După parcurgerea acestui curs veți putea să:
* utilizați cele mai bune practici în alegerea echipamentelor, vânzătorilor și serviciilor pentru o anumită organizație
* monitorizați serviciile esențiale de infrastructură IT care mențin funcționarea unei organizații
* gestionați serverele de infrastructură
* obțineți maximum de beneficii pentru o organizație, din exploatarea tehnologiilor Cloud
* gestionați PC-urile și utilizatorii unei organizații, utilizând serviciile de directoare Active Directory și open LDAP
* alegeți și să gestionați uneltele necesare unei anumite organizații
* faceți copii de siguranță a datelor unei organizații și respectiv să recuperați infrastructura TIC în cazul de calamitate
* planificați și să îmbunătățiți procesele dintr-un mediu IT

Ultimul curs acoperă o largă varietate de concepte, unelte și bune practici de securitate IT. Veți învăța despre amenințările și atacurile cibernetice precum și despre nenumăratele căi prin care acestea se pot desfășura. Veți primi câteva informații de bază referitoare la algoritmii de criptare și modul lor de utilizare pentru securizarea datelor. Veți afla despre cei trei de A ai securității informațiilor: Autentificarea, Autorizarea și Asigurarea unor conturi de utilizator. Veți învăța despre soluțiile de securizare a rețelelor, de la Firewall-uri până la opțiunile de criptare WiFi. Cursul se încheie prin agregarea tuturor acestor elemente într-o arhitectură profundă de securitate multi-stratificată, urmată de recomandări referitoare la modul de implementare a unei culturi de securitate în echipele unei organizații.

După parcurgerea acestui curs veți putea să:
* descrieți modul de lucru al algoritmilor și tehnicilor de criptare, beneficiile și limitările lor
* descrieți diferite sisteme de autentificare
* explicați diferențele dintre autentificare și autorizare
* evaluați riscurile potențiale și să alegeți modalitățile optime de reducere a acestora
* descrieți cele mai bune practici de securizare a unei rețele
* ajutați alte persoane să înțeleagă concepte de securitate pentru a se putea proteja singuri